درباره

درباره معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

رسالت و برنامه ها

  • راهبري كميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي-ترويجي قرآني
  • راهبري و تدوين ضوابط مرتبط با تامين بودجه فعاليت‌هاي قرآني كشور و تعيين اولويت‌هاي آن
  • راهبري در برنامه‌ريزي و اجراي هماهنگ و هم‌افزاي برنامه‌هاي قرآن و عترت دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي، عمومي و مردمي
  • سياست‌گذاري براي چگونگي برگزاري نمايشگاه‌هاي قرآن و عترت
  • تدوين سياست‌ها و ضوابط برگزاري جشنواره‌ها و مسابقات قرآن و عترت، صدور مجوز و نظارت بر اجراي آن
  • تدوين سياست‌ها و ضوابط حمايت از فعاليت موسسات فرهنگي، جلسات و مكاتب قرآن و عترت مردمي و هدايت و نظارت بر آن‌ها
  • سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي توانمندسازي هنرمندان متعهد و فعالان قرآن و عترت جهت توليد آثار و محصولات قرآن و عترت
  • نظارت كلان با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآني
  • نظارت بر عملكرد شورا يا كميته هماهنگي امور قرآني دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها
  • نظارت بر اجراي سياست‌هاي حمايت از فعاليت‌هاي تبليغي-ترويجي مردمي
  • نظارت بر اجراي سياست‌هاي حمايت از برنامه‌هاي آموزش تخصصي كوتاه مدت قرآني مردمي
  • نظارت بر اجراي سياست‌هاي حمايت از فعاليت‌هاي آموزش عمومي قرآن و عترت مردمي
  • برنامه‌ريزي براي رشد خلاقيت‌هاي قرآني كشور
  • برنامه‌ريزي براي تربيت نيروي انساني متخصص در امر فعاليت‌هاي قرآن و عترت
  • برنامه‌ريزي جهت بهره‌گيري از توان فعالان هنري، فرهنگي و رسانه‌اي در توسعه فرهنگ قرآني
  • حمايت از طرح‌ها، آثار و محصولات فرهنگي، هنري و رسانه‌اي قرآن و عترت
  • حمايت از ايجاد فضاها و ابزار و تجهيزات مناسب اطلاع‌رساني فعاليت‌هاي قرآن و عترت
  • ارزيابي وظايف و فعاليت سازمان‌ها در حوزه تخصصي قرآني و ارائه گزارش دوره‌اي به شوراي توسعه فرهنگ قرآني
  • ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه معاونت قرآن و عترت (ميزان اثربخشي و كارايي برنامه‌ها، ارائه گزارش‌هاي عملكرد، اخذ و تطبيق برنامه‌هاي اجرايي با اهداف و برنامه‌هاي كلان معاونت)
  • ارزيابي و نظارت بر چاپ و نشر آثار، محصولات و ترجمه‌هاي قرآن و عترت
  • ارزيابي و صدور مجوز جهت تشكيل مراكز و موسسات فرهنگي قرآن و عترت
  • تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي قرآني در حوزه تبليغ و ترويج
  • طراحي، استقرار و مديريت ساز و كارهاي ارزيابي عملكرد وزارتي در حوزه قرآن و عترت
  • طراحي، استقرار و به روزآوري نظام اطلاع‌رساني و گزارش‌گيري با هماهنگي وزارت جهت ارائه در مجلس، دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  • ارائه پيشنهادهاي لازم به شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي اجرايي شدن منشور توسعه فرهنگ قرآني
  • تدوين و پيشنهاد سياست‌هاي اجرايي امور قرآني در حوزه تبليغ و ترويج و پيشنهاد آن به كميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي-ترويجي قرآني
  • تدوين و پيشنهاد ساز و كارهاي مناسب براي تسهيل ارتباطات، هماهنگي و هم‌افزايي فعاليت دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و موسسات مردمي در خوزه تبليغ و ترويج
  • تدوين و پيشنهاد ساز و كارهاي لازم براي اجراي مصوبات شوراي توسعه فرهنگ قرآني در خوزه تخصصي و نظارت بر حسن اجراي آن
  • تدوين ضوابط تاسيس و سياست‌هاي توسعه مراكز، موسسات و انجمن‌هاي قرآن و عترت
  • تدوين و به‌روزآوري و نظارت بر اجراي سياست‌ها و ضوابط حمايتي توسعه و تجهيز فيزيكي
  • تدوين، به‌روزآوري و نظارت بر اجراي سياست‌هاي حمايت از خادمان و فعالان قرآن و عترت كشور
  • پيش‌بيني و پيشنهاد اعتبارات قرآني كشور و پيگيري آن در مجلس و دولت
  • تعيين موضوعات براي مطالعه و پژوهش‌هاي لازم براي ساماندهي و توسعه فعاليت‌هاي قرآني در حوزه تبليغ و ترويج
  • بسترسازي تبيين منشور توسعه فرهنگ قرآني و معرفي كاركردهاي آن در دستگاه‌هاي دولتي
  • پيگيري تصويب طرح‌هاي قرآن و عترت در كميسيون فرهنگي دولت